Staročeský Masopust Hamry
Masopustní obchůzka přijatá v roce 2010
na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO
foto Jaroslava Bencová
foto: Jana Pilařová
foto: Petr Hloužek
Děkujeme všem za poskytnutí fotografií
MASOPUST   3.2.2018