V den masopustu, po brzkých ranních přípravách, vyrazí průvod obcí.
Je řízen  laufrem, za ním kobyly, rasové, židi, kominíci a slamění, vzadu kapela.
Ještě před povolením od starosty se průvod vydává k bydlišti „ženy“, za ní domů tam kde bydlí.

Ženuška
je nastrojená, nažehlená
(jak by ne, vždyť vlastní zákonitá manželka se o ni postarala).
Všichni ji vítají, vždyť to je hospodyně maškary.

Průvod se vydává ke starostovi, jde se pro svolení.
Bez něj nemůže maškara začít.
Laufr žádá o dovolení průvodu obcí, starosta přednese
nové veršované dobrozdání.
Maškary slibují, že se budou "dobře" chovat.

Do dvora u starosty se hrnou Turci, dva modří, dva červení.
Maska Turka má skutečně předobraz ve výbojných Turcích
a jejich slavných taženích Evropou.
Turci nebudou drancovat a loupit, ale tancovat.
Mají vysoké čepice s pentlemi, krajky, bílé rukavičky, bílý šátek,
jezdecké boty. Na břiše kyrysy, na nich blýskavé tretky, které
symbolizují a přinášejí bohatství do domu.
Do masky Turka se oblékají mladí kluci po základní škole.
Celý den tancovat, to je pořádný zápřah.

První ochutnání koblížek, masíčko, dobrá štamprdla, a za laufrem a ženou obchůzkou po obcí.
Nejdříve domy okolo pana starosty a potom úvozem přes řeku na "stráň".
Ze "stráně" před obědem ještě přilehlé domy pod penzionem směrem k řece a dopolední obchůzka je u konce.
Po obědě vyrazí obchůzka do středu obce, je střídán v sudý/lichý rok.
Jednou ze "dvora" na "račín" a druhý rok na opak.
Každoročně průvod končí v centru obce u křížku, kde dojde k zakončení masopustu.

U každého domu se opakují podobné příběhy...
Do domu nejprve vstupuje laufr se ženou a ptají se, zda si rodina přeje, aby k nim maškara zavítala. Hned je jasné, zda je maškara vítána, to však nemusí být vždy samozřejmostí.

Laufr a žena vyjednává, kolik písniček se bude hrát a jaké.
Dřííve se za zahrání písničky platilo vejci, moukou, vším k snědku, co dům dal. Dnes penězi.
Při placení se své role ujímá žena a vybrané peníze putují do košíku.
"Je to hospodyně pro maškary," a nic na tom nesejde, že ženskou představuje chlap. "
To je v Hamrech podmínkou.

Pro účastníky masopustu jsou připraveny kobližky, připravené panáky kořaly a pokrájené maso na různé způsoby.
Kapela před domem vyhrává, Turci tancují tradiční tanec.
Rasové jsou léčitelé návštěvníků masopustu.Jeho postavu nepřehlédnete.
Bílý oblek s červenými doplňky, mezi nimi hraje prim šňůra špekáčků omotaná kolem těla.
Ras své vychytávky uplatňuje na všechny návštěvníky.
Rasové pracují zásadně v týmovém duchu. Dva tři vás obstoupí a pak Vás potěší.
Přitom ještě v 19. století Ras chodil po vesnici zabíjet králíky, likvidovat zdechliny, utrácet nemocná zvířata, ale i léčit lidi.

K rasovi patří kobyla, o kterou se stará.
Musí ji hlídat, popohánět, ale může ji také "prodávat" hospodářům.
A aby hospodář věděl, že nekupuje zajíce v pytli, vyhání ras kobylu
i na hnůj. Kobyla ukáže, co umí: zahrabe, podupe.
Když však ani to nepřesvědčí hospodáře ke koupi,
musí kobyla do připraveného zápřahu vozu, třeba i s naloženou fůrou.

Židé jsou obchodníci na slovo vzatí.
Nabízejí různé drobné předměty na prodej nebo darem a také
služby lazebníka (přistřihnout, oholit, pudr na nohy)
… nakonec voňavka, tak ani moc nesmrdí..


Kominíci, jak si pan domácí přeje konají černou práci, kde se schovávají "bílé tváře", hned je umažou. Jen nováčci na masopustu se snaží bránit. Není je záhy těžké rozpoznat od domorodců. Jsou černí od ucha k uchu. Kominík v maškaře hlavně běhá, honí omladinu a dává jí co proto černou mazaninou. Vedle toho také plní své profesní poslání. Stará se o komíny v každé chalupě a nezapomene je postaru "vymést" holí.

Slaměný je maska ze slámy.
Každá hospodyňka by si z něho měla utrhnout stéblo slámy a dát si je
pod husu, kačenu nebo slepici. To aby se vyvedly mladé.
Ale kdo má dneska doma husu…říká Honza „slaměný“
svým sloganem do ČT24 (2014).
Dnes je to spíše o plodnosti, kdy ji přenášejí slamění na lidi,
a to válením nebo sendvičem.
Staročeský Masopust Hamry
Masopustní obchůzka přijatá v roce 2010
na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO
Přípravy, obchůzka
Tradicí masopustu v Hamrech je brzké ranní setkání účastníků nejen v den průvodu, ale také nezbytné přípravy před jeho zahájením.
Příprava není jednoduchá. Začíná se opravou masek, nebo výrobou masek nových, vzhledem k jejich poškození. Součástí je také každoroční příprava slaměných masek z žitných stébel. Ženy již o vánočních svátcích připravují ozdoby, růžičky, čepice pro Turky a Laufra.
Den před samotným průvodem probíhá „Prohánění kobyly“, kdy v odpoledních hodinách
proběhnou masky svižným během celou obcí za kobylou, a oznamují sobotní maškaru.
O masopustu mají maškary navrch. Něco si s nimi začít, to „smrdí“ sazemi, ježovicí, nebo válením slaměných.
Ale přesto není větší pokušení, než ukrást maškaře kobylu. To se však musí podařit zatáhnout do chlívku. Když se vám to náhodou povede, pak už jen čekáte, až se maškarou ozve: "Kde je kobyla?" Jste-li dobrý obchodník, můžete kobylu prodat rasům za lahvinku dobrého pití.
Zavřít kobylu není to jediné, co můžete maškarám provést. Stejně jako ony, i vy můžete válet. "Ale když si maškaru svalíte, budete mít saze až za ušima,"

Že čas maškary vypršel poznáte snadno. Stačí se podívat kominíkovi na záda a na zadek.
Na zádech má kominík našité hodiny, kde ručičky ukazují začátek maškarády. Hodiny níže umístěné říkají, kdy by měla obchůzka vrcholit.
Ale protože kominíci jsou veselá chasa, filutové, brzy zjistíte, jak mají případnou nedochvilnost pojištěnu. Každý má na tom svém "orloji" trochu jiný čas.

Na konci maškary se před hospodou u křížku se sejde celá maškara.
Maškary sundají své čepice a dají je na vůz k dání pocty kobylce a masopustního průvodu.
Ras zvolna rozvine lejstro a čte poslední řeč.
V ní říká, kam všude kobyla maškaru dotáhla, že se na nikoho nezapomnělo, a rozděluje "maso" z porážky: "...oči její dáme na obecní úřad, kdyby přestala světla svítit... .

Po proslovu dojde k tkzv. poračení kobyly, ale návštěvnici se nemusejí bát!
Tak smutně masopust nekončí !
Kobyla dostává štamprle na oživení, kapela zvesela zvučí první tóny písně "Kobylky malé" a před chvílí poražená kobyla vyskakuje.
Maškary se pustí do tance s návštěvníky masopustu. Tancuje všechno, co má nohy.…

KDEPAK KONEC!
Skončila masopustní maškara. Ještě půlhodinku po poražení kobyly vyhrává kapela, ale nenastává oddechový čas, po maškaře se všichni sejdou v místnosti hasičů…